Valpegårder

 

Benor 4mm valpegård - 85cm høyde.

Det er en tro kopi av de store hundegårdselementene.

Bilde er av valpegård med størrelse 1,5mX1,5m.